Welkom,

Op de website van Cureon.

Wij zijn een organisatie die zich richt op ambulante begeleiding, intensieve pedagogische thuisbegeleiding en op het geven van gedragstrainingen. Met een no-nonsens mentaliteit, een oplossingsgerichte instelling en een frisse kijk op hulpverlening zetten wij ons in voor jongeren en volwassenen die problemen ondervinden op psychisch en praktisch vlak en zoekende zijn naar een antwoord op hun hulpvraag.

Ons doel is om samen met jou veranderingen aan te brengen, waardoor oorzaken van jouw problemen worden aangepakt. Onder het motto “Samen Sterk” zijn wij in staat om in samenwerking met jou te werken aan verschillende levensgebieden waarop jij verandering wilt.

Via deze website kunnen zowel professionals als mogelijke klanten kennismaken met Cureon. We bieden je informatie over onze vormen van begeleiding en de inhoud van trainingen. Wanneer jij meer informatie wilt of behoefte hebt aan een advies op maat, kun je altijd contact met ons opnemen. We maken graag een afspraak om vrijblijvend te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Bart en Jasper

Wie zijn wij?

even voorstellen…

Jasper van Asten (1980) 
Na mijn opleiding tot maatschappelijk werker en dienstverlener heb ik voorgaande jaren ervaring opgedaan als reclasseringswerker, gedragstrainer, groepswerker en ambulant hulpverlener.
Het daadwerkelijk contact met mensen hebben in korte of langdurige trajecten vindt ik het mooiste van mijn werk. Samen kijken hoe je zaken anders aan kunt pakken om zo zaken weer positief te kunnen draaien is daarbij een groot goed en iedere keer weer een nieuwe uitdaging waar je samen voor staat.
Binnen Cureon ben ik blij dat we lijntjes met elkaar kort kunnen houden om zo samen aan jou doelen te kunnen werken.
Naast mijn werkzaamheden als hulpverlener word ik enthousiast van sport, muziek, koken en reizen.

Bart van den Boogaard
Hier komt de tekst van Bart, maar is nog niet af.

Begeleiding

wat kunnen wij u bieden?

Begeleiding vanuit Cureon wordt op maat en ambulant, ofwel bij jou thuis vorm gegeven. Onze begeleiding kan worden ingezet vanuit verschillende vragen.

Zelfstandigheidstraining
Deze begeleiding is bedoeld voor jongeren en volwassenen die problemen hebben met zichzelf en/of hun omgeving, waardoor ze nog niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Onze begeleiding richt zich er in deze op om de leefgebieden aan te pakken waarop een bewoner vragen heeft.
Voorbeelden hiervan zijn het regelen van diverse noodzakelijke praktische zaken als administratie en financiën, probleemverheldering, sociale vaardigheden, vinden en behouden van zinvolle dagbesteding, herstel/opbouw/inzet van het eigen netwerk. Dit alles gericht op het zelfstandig kunnen wonen.
Intensieve Pedagogische Thuishulp
Wanneer je vastloopt in de opvoeding van je kinderen. Wanneer je als ouder hulp zoekt bij de opvoeding en hoe om te gaan met de handicap of het gedrag van jou kind kunnen wij hierin mee lopen. De hulp heeft dan als doel de opvoedkundige competenties van de ouder te versterken en hen hierin regie (terug) te geven.
Wanneer jij een begeleidingsvraag hebt komen we graag met jou in contact.
Samen kijken we hoe we een vorm van begeleiding in kunnen zetten.
Ambulante begeleiding dient vanuit een zorgtoekenning en middels PGB gefinancierd te worden en hiervoor moet contact worden opgenomen met de gemeente waarin jij woont.
Wij kunnen hierbij waar nodig ondersteunen.

Trainingen

GAR training

Groep Agressie Regulatie training is bedoeld voor deelnemers die in hun dagelijkse leven problemen ervaren ten aanzien van hun eigen non verbale, verbale en/of fysieke agressie. De GAR training onderscheidt zich van andere trainingen door de koppeling van theorie met sportactiviteiten. Stapsgewijs wordt gewerkt naar het verkrijgen van inzicht in de werking van je persoonlijke agressie.

meer informatie?

PAR training

Persoonlijke Agressie en Regulatie training is bedoeld voor een deelnemer die in zijn dagelijkse leven problemen ervaart ten aanzien van zijn eigen non verbale, verbale en/of fysieke agressie. De PAR training onderscheidt zich van andere trainingen door de koppeling van theorie met sportactiviteiten.

Stapsgewijs wordt gewerkt naar het verkrijgen van inzicht in de werking van persoonlijke agressie. Er wordt geoefend met alternatieven om agressie te reguleren. De deelnemer krijgt handvatten aangeboden om risicofactoren rondom agressief gedrag te verminderen.

meer informatie?

ART training

Agression Replacement Training is gericht op mensen, die problemen hebben met omgaan met agressie, het reguleren van gedachten, gevoelens en gedrag, waardoor hun ontwikkeling onder druk komt te staan.

Doel van de interventie is om agressief gedrag te reduceren. Anti- en asociaal gedrag wordt vervangen door pro-sociaal gedrag. Dit gebeurt door middel van het ombuigen van het gedrag van jongeren op drie niveaus:

  • De sociale vaardigheidstraining waarmee nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd.
  • De boosheid controle training , waarin agressief gedrag wordt verminderd.
  • De Moreel redeneren training, waarin wordt geleerd minder egocentrisch te redeneren.
meer informatie?

Goldstein training

Goldstein training is een training in groepsverband die gericht is op het aanleren van communicatievaardigheden om hiermee te bewerkstelligen dat deelnemers adequater in de maatschappij kunnen functioneren. Er zijn acht vaardigheden die getraind kunnen worden, in afzonderlijke modules. De nadruk ligt op het aanleren van concreet gedrag, met als doel de uitbreiding van het gedragsrepertoire.

meer informatie?

Stuur ons een berichtje...

Uw voor-en achternaam*

Uw e-mail*

Onderwerp*

Uw bericht*

Contactinformatie

Sint Bonifaciuslaan 22
5643 NC Eindhoven
Nederland

T +31(0)6 510 13 472
T +31(0)6 410 54 049
info@cureon.nl

KvK |61743410
Bank | NL77KNAB0282313915